Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game

Japan
Saturday 23 August 2014
13 - 17
 Coca-Cola West Red Sparks  Suntory Sungoliath

Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
-- -- -- --
16
  Masatoshi Kayashima
1
  Tateo Kanai

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryuhei Arita
2
  Naoki Ozawa

22
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Hirotuka Hirabara
3
  Kensuke Hatakeyama

23
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Shuhei Kawashita
4
  Taichi Tahara

20
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yusaku Kuwazuru
5
  Shinya Makabe
-- -- -- --
1 -- -- --
18
  Solomon King
6
  Hendrik Tui
-- -- -- --
-- -- -- --
  James Maher
7
  Justin Downey

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Masakazu Toyota
8
  Takamichi Sasaki
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Takeshi Katsuki
9
  Kazutaka Ashida

17
-- -- -- --
-- 1 2 --
20
  Tetsuya Fukuda
10
  Kosei Ono

19
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kohei Kawaguchi
11
  Yasunori Nagatomo

21
-- -- -- --
-- -- -- --
  Wataru Yoshihara
12
  Tusi Pisi
-- -- 1 --
-- -- -- --
  Timothy Bateman
13
  Daishi Murata
-- -- -- --
-- -- -- --
  Masahiro Tsuiki
14
  Takaaki Nakazuru
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Hisatoshi Yamada
15
  Kotaro Matsushima
-- -- -- --
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY