Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game

Japan
Saturday 3 December 2016 - 03h30
10 - 34
 Honda Heat  Ricoh Black Rams
Try
D.Ioane (46')
Conversion
S.Park (46')
Penality goal
S.Park (52')
Try
M.Nakamura (9')
T.Takahira (22')
A.Lotoahea (36')
F.Santoh (55')
T.Nanai-Williams (80')
Conversion
T.Takahira (22',36',55')
Penality goal
T.Takahira (40')

Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
-- -- -- --
18
  Shota Takizawa
1
  Kenta Tsujii

22
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Goki Amano
2
  Joshua Mau

17
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Takashi Tanaka
3
  Sotaro Okawa

18
-- -- -- --
-- -- -- --
23
  Finau Tupa
4
  Takeshi Mabuchi

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Hugh McMeniman
5
  Michael Broadhurst

20
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Koji Nakata
6
  Daiki Yanagawa
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryota Kobayashi
7
  Daisuke Musya
-- -- -- --
-- -- -- --
  David Milo
8
  Shuhei Matsuhashi
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kenta Yamaji
9
  Masatoshi Nakamura

23
-- -- -- 1
-- 1 1 --
  SongGi Park
10
  Tamati Ellison

19
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Nobutaka Ubutaka
11
  Daisuke Komatsu
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Tomoyuki Harashima
12
  Amanaki Lotoahea
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Kaito Morikawa
13
  Fumiya Santoh
-- -- -- 1
1 -- -- --
21
  Digby Ioane
14
  Shori Hoshino
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yuta Nakarai
15
  Takuya Takahira

21
-- 1 3 1
REPLACEMENTS
-- -- -- --
11
  Naoki Motomura
16
  Pohiva Lotoahea

4
-- -- -- --
-- -- -- --
12
  Daisuke Konishi
17
  Yuuki Mori

2
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Syori Koshida
18
  Kazuhiro Shibata

3
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Masayoshi Marumi
19
  Tim Nanai-Williams

10
-- -- -- 1
-- -- -- --
3
  Kiminori Moto
20
  Francois John Mostert

5
-- -- -- --
-- -- -- --
14
  Mailetoa Hingano
21
  Yusuke Matsumoto

15
-- -- -- --
-- -- -- --
6
  Manabu Kawazoe
22
  Takehiro Fujiwara

1
-- -- -- --
-- -- -- --
4
  Atsushi Tsukamoto
23
  Jamie Hood

9
-- -- -- --
Action Player name Minute
Score
Minute Player name Action
0 - 5 09'
 Masatoshi Nakamura
0 - 10 22'
 Takuya Takahira
0 - 12 22'
 Takuya Takahira
0 - 17 36'
 Amanaki Lotoahea
0 - 19 36'
 Takuya Takahira
0 - 22 40'
 Takuya Takahira
Nobutaka Ubutaka

Naoki Motomura
41'
Tomoyuki Harashima

Daisuke Konishi
41'
 Digby Ioane
46' 5 - 22
 SongGi Park
46' 7 - 22
48'
Takeshi Mabuchi

Pohiva Lotoahea
48'
Joshua Mau

Yuuki Mori
48'
Sotaro Okawa

Kazuhiro Shibata
 SongGi Park
52' 10 - 22
Shota Takizawa

Syori Koshida
54'
Goki Amano

Masayoshi Marumi
54'
Takashi Tanaka

Kiminori Moto
54'
10 - 27 55'
 Fumiya Santoh
10 - 29 55'
 Takuya Takahira
Digby Ioane

Mailetoa Hingano
57'
Koji Nakata

Manabu Kawazoe
64'
64'
Tamati Ellison

Tim Nanai-Williams
64'
Michael Broadhurst

Francois John Mostert
65'
Takuya Takahira

Yusuke Matsumoto
72'
Kenta Tsujii

Takehiro Fujiwara
Finau Tupa

Atsushi Tsukamoto
72'
72'
Masatoshi Nakamura

Jamie Hood
10 - 34 80'
 Tim Nanai-Williams
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY