It's rugby

 
Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game

Japan
Saturday 13 October 2018 - 06h00
38 - 12
 NEC Green Rockets  Hino Red Dolphins
Try
M.Nemani (13',63')
D.Nakajima (22')
S.Takizawa (36')
S.Donald (53')
K.Yamada (74')
Conversion
Y.Morita (13',22',36',63')
Card
G.Risale (15')
Try
A.Pulu (17')
Y.Jeong (66')
Conversion
H.Cripps (17')
Card
R.Murakami (8')
Game detail  Statics
Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
1 -- -- --
23
  Sunao Takizawa
1
  Yuichi Hisatomi

23
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Yosuke Usui
2
  Mitsuru Hirokawa

18
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Hikaru Tanaka
3
  Reo Murakami

19
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yoshida Hosoda
4
  Yuta Kasahara

21
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Taku Hirosawa
5
  Liaki Moli
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Scott Higginbotham
6
  Ash Parker
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryoi Kamei
7
  Tsuyoshi Murata
-- -- -- --
-- -- -- --
  George Risale
8
  Nili Latu

16
-- -- -- --
1 -- -- --
22
  Daiki Nakajima
9
  Norifumi Hashimoto
-- -- -- --
1 -- -- --
  Stephen Donald
10
  Hayden Cripps

22
-- -- 1 --
-- -- -- --
16
  Ryuta Iiyama
11
  Kazuto Ozawa
-- -- -- --
-- 4 -- --
20
  Yosuke Morita
12
  Augustine Pulu
-- -- -- 1
2 -- -- --
  Maritino Nemani
13
  Yuta Matsui

20
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yuki Miyamae
14
  Yeon Sik Jeong
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Hiromasa Yoshihiro
15
  Shinji Nakazono

17
-- -- -- --
REPLACEMENTS
-- -- -- --
11
  Koichi Matsura
16
  Ryosuke Chifu

8
-- -- -- --
-- -- -- --
5
  Sanaila Junior Waqa
17
  Gillies Kaka

15
-- -- -- --
-- -- -- --
6
  Tatsuru Owada
18
  Yuki Go

2
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Shin Kawamura
19
  Kenichi Hirose

3
-- -- -- --
-- -- -- --
12
  Derek Carpenter
20
  Masayoshi Takezawa

13
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Mao Enoki
21
  Nobuyoshi Arai

4
-- -- -- --
1 -- -- --
9
  Keisuke Yamada
22
  Shigenori Someyama

10
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Toshiaki Maejima
23
  Kazushi Nakamura

1
-- -- -- --
Action Player name Minute
Score
Minute Player name Action
08'
 Reo Murakami
 Maritino Nemani
13' 5 - 0
 Yosuke Morita
13' 7 - 0
14'
Nili Latu

Ryosuke Chifu
 George Risale
15'
7 - 5 17'
 Augustine Pulu
7 - 7 17'
 Hayden Cripps
 Daiki Nakajima
22' 12 - 7
 Yosuke Morita
22' 14 - 7
30'
Shinji Nakazono

Gillies Kaka
Ryuta Iiyama

Koichi Matsura
36'
 Sunao Takizawa
36' 19 - 7
 Yosuke Morita
36' 21 - 7
38'
Mitsuru Hirokawa

Yuki Go
Taku Hirosawa

Sanaila Junior Waqa
51'
 Stephen Donald
53' 26 - 7
Scott Higginbotham

Tatsuru Owada
54'
54'
Reo Murakami

Kenichi Hirose
54'
Yuta Matsui

Masayoshi Takezawa
Yosuke Usui

Shin Kawamura
63'
 Maritino Nemani
63' 31 - 7
 Yosuke Morita
63' 33 - 7
64'
Yuta Kasahara

Nobuyoshi Arai
64'
Hayden Cripps

Shigenori Someyama
Hikaru Tanaka

Mao Enoki
66'
Daiki Nakajima

Keisuke Yamada
66'
Yosuke Morita

Derek Carpenter
66'
33 - 12 66'
 Yeon Sik Jeong
Sunao Takizawa

Toshiaki Maejima
71'
 Keisuke Yamada
74' 38 - 12
75'
Yuichi Hisatomi

Kazushi Nakamura
Copyright 2004-2019 SARL IT'S RUGBY