It's rugby

 
Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game

Japan
Sunday 7 October 2018 - 04h30
43 - 24
 Canon Eagles  Coca-Cola Red Sparks
Try
Y.Niwai (7')
F.Tupa (13')
S.Anise (23',37')
T.Amano (30')
K.Higashionna (49')
S.Ueda (71')
Conversion
F.Zeilinga (13',23',30',37')
Try
W.Tupou (1')
T.Yoshizawa (32',63')
D.Hollinshead (56')
Conversion
J.Marshall (32',56')
Card
J.Tupe (47')

Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
1 -- -- --
20
  Kanta Higashionna
1
  Tomohiro Tanaka

20
-- -- -- --
1 -- -- --
19
  Yusuke Niwai
2
  Mitsumasa Harayama

22
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Akira Jo
3
  Yuichiro Hosono

21
-- -- -- --
2 -- -- --
21
  Samuela Anise
4
  Naoto Osashima

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Johannes Cornelis de Klerk
5
  Johan Bardoul
-- -- -- --
1 -- -- --
16
  Finau Tupa
6
  Joe Tupe
-- -- -- --
-- -- -- --
  Muneyuki Uematsu
7
  Yusaku Kuwazuru
-- -- -- --
-- -- -- --
  Christoffel Philippus (Phillip) Van der Walt
8
  Hiroki Hanada

17
-- -- -- --
1 -- -- --
  Toshiki Amano
9
  Hisanori Mimata

19
-- -- -- --
-- 4 -- --
  Frederik Johannes Zeilinga
10
  Dan Hollinshead
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Aiban Mishima
11
  Yoshitsumi Shimora

23
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryohei Mitomo
12
  Will Tupou

18
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Michael Bond
13
  Timothy Lafaele
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kenyuh Fujimoto
14
  Taichi Yoshizawa
-- -- -- 2
-- -- -- --
17
  Kosuke Hashino
15
  James Marshall
-- -- 2 --
REPLACEMENTS
-- -- -- --
6
  Shininchi Tanaka
16
  Mark Abbott

4
-- -- -- --
-- -- -- --
15
  Israel Dagg
17
  Kota Yamashita

8
-- -- -- --
1 -- -- --
3
  Satochi Ueda
18
  Yoji Yamamoto

12
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Tetsuya Shitara
19
  Shota Egashira

9
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Suguru Igarashi
20
  Elone Takitaki

1
-- -- -- --
-- -- -- --
4
  Shohei Yuzawa
21
  Masahiro Hibino

3
-- -- -- --
 
22
  Atsuro Nakamura

2
-- -- -- --
 
23
  Kohei Ishigaki

11
-- -- -- --
Action Player name Minute
Score
Minute Player name Action
0 - 5 01'
 Will Tupou
 Yusuke Niwai
07' 5 - 5
 Finau Tupa
13' 10 - 5
 Frederik Johannes Zeilinga
13' 12 - 5
 Samuela Anise
23' 17 - 5
 Frederik Johannes Zeilinga
23' 19 - 5
 Toshiki Amano
30' 24 - 5
 Frederik Johannes Zeilinga
30' 26 - 5
26 - 10 32'
 Taichi Yoshizawa
26 - 12 32'
 James Marshall
 Samuela Anise
37' 31 - 12
 Frederik Johannes Zeilinga
37' 33 - 12
41'
Naoto Osashima

Mark Abbott
41'
Hiroki Hanada

Kota Yamashita
41'
Will Tupou

Yoji Yamamoto
Finau Tupa

Shininchi Tanaka
46'
47'
 Joe Tupe
 Kanta Higashionna
49' 38 - 12
Kosuke Hashino

Israel Dagg
53'
53'
Hisanori Mimata

Shota Egashira
56'
Yuichiro Hosono

Masahiro Hibino
56'
Mitsumasa Harayama

Atsuro Nakamura
56'
Tomohiro Tanaka

Elone Takitaki
38 - 17 56'
 Dan Hollinshead
38 - 19 56'
 James Marshall
Akira Jo

Satochi Ueda
62'
38 - 24 63'
 Taichi Yoshizawa
71'
Yoshitsumi Shimora

Kohei Ishigaki
 Satochi Ueda
71' 43 - 24
Yusuke Niwai

Tetsuya Shitara
74'
Kanta Higashionna

Suguru Igarashi
74'
Samuela Anise

Shohei Yuzawa
76'
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY