Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game

Japan D2
Sunday 4 November 2018 - 06h00
12 - 40
 Kamaishi Seawaves  Kurita Water Gush
Try
P.Visser (54',73')
Conversion
R.Nakamura (73')
Try
A.Sakamoto (9',68')
T.Ellison (16')
N.Hirai (32')
T.Nakajima (43')
S.Suganuma (64')
Conversion
T.Ellison (9',16',32',43')
S.Suganuma (64')

Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
-- -- -- --
19
  Takuya Takahashi
1
  Hyong Ji Kim

23
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Ryuji Yoshida
2
  Atsushi Maeda

21
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Ryu Sioapelatu Holani
3
  Koki Imamura

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Corey Thomas
4
  Mitsuo Nakao
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Dallas Tatana
5
  Jacob Ellison

22
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kane Koteka
6
  Naoki Maruyama
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yuga Takada
7
  Shinsuke Fujiwara
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Yuta Nakano
8
  Wyclif Palu

16
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Atsushi Minami
9
  Yoshitaka Motomura

17
-- -- -- --
-- 1 -- --
  Ryoma Nakamura
10
  Tamati Ellison
-- -- 4 1
-- -- -- --
  Kodai Ono
11
  Ayato Sakamoto
-- -- -- 2
-- -- -- --
  Nicholas Jooste
12
  Takuya Nakajima

19
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Osuka Lloyd Murata
13
  Takuto Mizuno
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shori Hoshino
14
  Ben Paltridge
-- -- -- --
2 -- -- --
  Petrus Jurgen Visser
15
  Kentaro Sugimori

20
-- -- -- --
REPLACEMENTS
-- -- -- --
2
  Matthew Mafi
16
  Nobuyuki Hirai

8
-- -- -- 1
-- -- -- --
5
  Yoto Ueda
17
  Ryo Omasa

9
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Kazuki Sasaki
18
  Masachi Debuchi

3
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Atsushi Tanabe
19
  Kouichi Ohta

12
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Yusuke Mori
20
  Shinpei Suganuma

15
-- -- 1 1
-- -- -- --
8
  Yuta Kimura
21
  Ryota Kuribara

2
-- -- -- --
 
22
  Alex Toolis

5
-- -- -- --
 
23
  Takashi Tokuyama

1
-- -- -- --
Action Player name Minute
Score
Minute Player name Action
0 - 5 09'
 Ayato Sakamoto
0 - 7 09'
 Tamati Ellison
0 - 12 16'
 Tamati Ellison
0 - 14 16'
 Tamati Ellison
21'
Wyclif Palu

Nobuyuki Hirai
0 - 19 32'
 Nobuyuki Hirai
0 - 21 32'
 Tamati Ellison
Ryuji Yoshida

Matthew Mafi
33'
Dallas Tatana

Yoto Ueda
33'
0 - 26 43'
 Takuya Nakajima
0 - 28 43'
 Tamati Ellison
46'
Yoshitaka Motomura

Ryo Omasa
52'
Koki Imamura

Masachi Debuchi
Ryu Sioapelatu Holani

Kazuki Sasaki
52'
Takuya Takahashi

Atsushi Tanabe
52'
 Petrus Jurgen Visser
54' 5 - 28
60'
Takuya Nakajima

Kouichi Ohta
60'
Kentaro Sugimori

Shinpei Suganuma
5 - 33 64'
 Shinpei Suganuma
5 - 35 64'
 Shinpei Suganuma
Yuta Nakano

Yuta Kimura
66'
66'
Atsushi Maeda

Ryota Kuribara
66'
Jacob Ellison

Alex Toolis
Atsushi Minami

Yusuke Mori
66'
5 - 40 68'
 Ayato Sakamoto
70'
Hyong Ji Kim

Takashi Tokuyama
 Petrus Jurgen Visser
73' 10 - 40
 Ryoma Nakamura
73' 12 - 40
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY