It's rugby

 
Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game

Japan D2
Sunday 4 November 2018 - 06h00
12 - 40
 Kamaishi Seawaves  Kurita Water Gush
Try
P.Visser (54',73')
Conversion
R.Nakamura (73')
Try
A.Sakamoto (9',68')
T.Ellison (16')
N.Hirai (32')
T.Nakajima (43')
S.Suganuma (64')
Conversion
T.Ellison (9',16',32',43')
S.Suganuma (64')
Game detail  Statics
Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
-- -- -- --
19
  Takuya Takahashi
1
  Hyong Ji Kim

23
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Ryuji Yoshida
2
  Atsushi Maeda

21
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Ryu Sioapelatu Holani
3
  Koki Imamura

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Corey Thomas
4
  Mitsuo Nakao
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Dallas Tatana
5
  Jacob Ellison

22
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kane Koteka
6
  Naoki Maruyama
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yuga Takada
7
  Shinsuke Fujiwara
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Yuta Nakano
8
  Wyclif Palu

16
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Atsushi Minami
9
  Yoshitaka Motomura

17
-- -- -- --
-- 1 -- --
  Ryoma Nakamura
10
  Tamati Ellison
-- -- 4 1
-- -- -- --
  Kodai Ono
11
  Ayato Sakamoto
-- -- -- 2
-- -- -- --
  Nicholas Jooste
12
  Takuya Nakajima

19
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Osuka Lloyd Murata
13
  Takuto Mizuno
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shori Hoshino
14
  Ben Paltridge
-- -- -- --
2 -- -- --
  Petrus Jurgen Visser
15
  Kentaro Sugimori

20
-- -- -- --
REPLACEMENTS
-- -- -- --
2
  Matthew Mafi
16
  Nobuyuki Hirai

8
-- -- -- 1
-- -- -- --
5
  Yoto Ueda
17
  Ryo Omasa

9
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Kazuki Sasaki
18
  Masachi Debuchi

3
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Atsushi Tanabe
19
  Kouichi Ohta

12
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Yusuke Mori
20
  Shinpei Suganuma

15
-- -- 1 1
-- -- -- --
8
  Yuta Kimura
21
  Ryota Kuribara

2
-- -- -- --
 
22
  Alex Toolis

5
-- -- -- --
 
23
  Takashi Tokuyama

1
-- -- -- --
Action Player name Minute
Score
Minute Player name Action
0 - 5 09'
 Ayato Sakamoto
0 - 7 09'
 Tamati Ellison
0 - 12 16'
 Tamati Ellison
0 - 14 16'
 Tamati Ellison
21'
Wyclif Palu

Nobuyuki Hirai
0 - 19 32'
 Nobuyuki Hirai
0 - 21 32'
 Tamati Ellison
Ryuji Yoshida

Matthew Mafi
33'
Dallas Tatana

Yoto Ueda
33'
0 - 26 43'
 Takuya Nakajima
0 - 28 43'
 Tamati Ellison
46'
Yoshitaka Motomura

Ryo Omasa
52'
Koki Imamura

Masachi Debuchi
Ryu Sioapelatu Holani

Kazuki Sasaki
52'
Takuya Takahashi

Atsushi Tanabe
52'
 Petrus Jurgen Visser
54' 5 - 28
60'
Takuya Nakajima

Kouichi Ohta
60'
Kentaro Sugimori

Shinpei Suganuma
5 - 33 64'
 Shinpei Suganuma
5 - 35 64'
 Shinpei Suganuma
Yuta Nakano

Yuta Kimura
66'
66'
Atsushi Maeda

Ryota Kuribara
66'
Jacob Ellison

Alex Toolis
Atsushi Minami

Yusuke Mori
66'
5 - 40 68'
 Ayato Sakamoto
70'
Hyong Ji Kim

Takashi Tokuyama
 Petrus Jurgen Visser
73' 10 - 40
 Ryoma Nakamura
73' 12 - 40
Copyright 2004-2019 SARL IT'S RUGBY