Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game

Japan D2
Saturday 23 November 2019 - 05h00
26 - 14
 Coca-Cola Red Sparks  Kurita Water Gush

Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
-- -- -- --
16
  Tomohiro Tanaka
1
  Hyong Ji Kim

21
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Mitsumasa Harayama
2
  Ryota Kuribara

16
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Yasuo Saruwatari
3
  Aki Kajiwara

18
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Will Mangos
4
  Mitsuo Nakao
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryoma Nishimura
5
  Jacob Ellison
-- -- -- --
-- -- -- --
23
  Brody MacAskill
6
  Kei Sato
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yusaku Kuwazuru
7
  Nobuyuki Hirai

19
-- -- -- --
1 -- -- --
  Joe Tupe
8
  Shinsuke Fujiwara

22
-- -- -- 1
-- -- -- --
22
  Hisanori Mimata
9
  Yoshitaka Motomura

17
-- -- -- --
-- 2 -- --
17
  Yuki Yamasaki
10
  Shinpei Suganuma

23
-- -- -- --
1 -- -- --
18
  Kohei Ishigaki
11
  Keigo Hamazoe

20
-- -- -- --
-- -- -- --
  Tone Tukufuka
12
  Takuto Mizuno
-- -- -- --
1 -- -- --
  Will Tupou
13
  Tom English
-- -- -- --
1 -- -- --
  Masakazu Yatsumonji
14
  Ben Paltridge
-- -- -- --
-- 1 -- --
  James Marshall
15
  Kentaro Sugimori
-- -- 2 --
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY