Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game

Japan
Saturday 8 December 2012 - 23h00
52 - 7
 Kobelco Steelers  Fukuoka Sanix Blues

Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
1 -- -- --
  Yoshimitsu Yasue
1
  Takahiro Sugiura
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Yuji Matsubara
2
  Koji Shigeeda

19
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Hisateru Hirashima
3
  Dong Won Shin

21
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shoji Ito
4
  Hare Makiri

22
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryota Yasui
5
  Tuvi Mahe

16
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Daiki Hashimoto
6
  Yusuke Hamazato
-- -- -- --
1 -- -- --
18
  Shohei Maekawa
7
  Keizo Nishiura
-- -- -- --
1 -- -- --
  Pasuka Mapakaitolo
8
  Kaname Nishibata

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Satoru Sawatari
9
  Shunsuke Amamoto
-- -- -- --
-- 3 -- --
19
  Peter John Grant
10
  Sadaomi Kanagawa
-- -- 1 --
1 -- -- --
  Yoshikazu Ohashi
11
  Kohei Hamazato
-- -- -- --
2 -- -- --
20
  Craig Wing
12
  Shusaku Hamazato
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Jaque Fourie
13
  Tafai Ioasa

20
-- -- -- --
1 -- -- --
  Yuta Imamura
14
  Asahi Fujiwara
-- -- -- --
1 -- -- --
  Kenji Shomen
15
  Ryuji Koga

17
-- -- -- --
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY