Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Date : 23 March 2024 - 06h30

-
35 - 37
Try
C.Kolbe (17')
K.Horikoshi (22')
M.Takamoto (28')
S.Ozaki (32')
R.Nakamura (40')
Conversion
M.Takamoto (17',22',28',32',40')
Card
K.Horikoshi (67')
Try
T.Amano (15')
S.Nakamura (51')
I.Burua (62')
S.Halasili (71')
Conversion
Y.Tamura (15',51',62',71')
Penality goal
Y.Tamura (9',68',83')

Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
-- -- -- --
16
  Kenta Kobayashi
1
  Takato Okabe

20
-- -- -- --
1 -- -- --
23
  Kosuke Horikoshi
2
  Shunta Nakamura

21
-- -- -- 1
-- -- -- --
17
  Shinnosuke Kakinaga
3
  Ryosuke Iwaihara

22
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Sam Jeffries
4
  Liaki Moli

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Harrison Hockings
5
  Matthew Philip
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kanji Shimokawa
6
  Jacobus Johannes van Dyk
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kai Yamamoto
7
  Naoto Shimada

18
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Hendrik Tui
8
  Amanaki Mafi
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Yutaka Nagare
9
  Toshiki Amano

17
-- -- -- 1
1 5 -- --
  Mikiya Takamoto
10
  Yu Tamura
-- 3 4 --
1 -- -- --
18
  Cheslin Kolbe
11
  Masayoshi Takezawa
-- -- -- --
1 -- -- --
22
  Ryoto Nakamura
12
  Yusuke Kajimura
-- -- -- --
-- -- -- --
  Isaiah Punivai
13
  Rohan Janse van Rensburg

23
-- -- -- --
1 -- -- --
  Seiya Ozaki
14
  Viliame Takayawa

19
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kotaro Matsushima
15
  Junpei Ogura
-- -- -- --
REPLACEMENTS
-- -- -- --
1
  Yukio Morikawa
16
  Max Douglas

4
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Kan Nakano
17
  Kouki Arai

9
-- -- -- --
-- -- -- --
11
  Taiga Ozaki
18
  Sione Halasili

7
-- -- -- 1
-- -- -- --
8
  Sota Oketani
19
  Inoke Burua

14
-- -- -- 1
-- -- -- --
4
  Trevor Hosea
20
  Chang Ho Ahn

1
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Naoto Saito
21
  Yusuke Niwai

2
-- -- -- --
-- -- -- --
12
  Joe Kamana
22
  Tatsuro Sugimoto

3
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Tatsuya Miyazaki
23
  Sarel Petrus Marais

13
-- -- -- --

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY