Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game


15 October 2016 - 04h00
14 - 33
 NEC Green Rockets  Suntory Sungoliath

Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
-- -- -- --
22
  Sunao Takizawa
1
  Shintaro Ishihara

20
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Yosuke Usui
2
  Yusuki Aoki

17
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Takahiro Doi
3
  Kensuke Hatakeyama

23
-- -- -- --
-- -- -- --
  Nick Ross
4
  Joe Wheeler
-- -- -- --
1 -- -- --
  Taku Hirosawa
5
  Shinya Makabe

18
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Yoshida Hosoda
6
  Hendrik Tui
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Tatsuru Owada
7
  Masakatsu Nishikawa
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Scott Higginbotham
8
  Juntaro Takemoto

16
-- -- -- --
-- -- -- --
23
  Kaito Shigeno
9
  Yutaka Nagare

19
-- -- -- --
1 2 -- --
  Yu Tamura
10
  Kosei Ono

21
-- -- 3 --
-- -- -- --
  Koichi Matsura
11
  Shohei Takeshita
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Yosuke Morita
12
  Ryoto Nakamura
-- -- 1 --
-- -- -- --
16
  Amanaki Savieti
13
  Nigel Ah Wong
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Yuki Miyamae
14
  Takaaki Nakazuru
-- -- -- 1
-- -- -- --
19
  Hiromasa Yoshihiro
15
  Kotaro Matsushima

22
-- -- -- 1
Copyright 2004-2022 SARL IT'S RUGBY