It's rugby

 
Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game

Japan D2
Sunday 10 December 2017
92 - 5
 Honda Heat  Kyuden Voltex
Try
A.Toua (1',27',34')
L.Lemeki (9',43',48')
P.Mapakaitolo (21')
M.Fujisaki (29')
G.Amano (45')
N.Ubutaka (51')
Y.Takeuchi (63')
S.Takizawa (66')
D.Milo (80')
Conversion
S.Park (1',9',21',27',29',34',45',48',51',63',66')
J.Debreczeni (80')
Penality goal
S.Park (10')
Card
G.Amano (4')
Try
W.Obara (24')
Game detail  Statics
Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
-- -- -- --
21
  Syori Koshida
1
  Kazuto Tokunaga
-- -- -- --
1 -- -- --
17
  Goki Amano
2
  Koki Sato

17
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Ziun Gu
3
  Kazuma Ono
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yutaro Kamada
4
  Masato Ura

18
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Rudolph Gerhardus Snyman
5
  Yoshihiro Sononaka
-- -- -- --
1 -- -- --
  David Milo
6
  Wataru Obara
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Ryota Kobayashi
7
  Michiro Takai

19
-- -- -- --
1 -- -- --
20
  Pasuka Mapakaitolo
8
  Kazuma Hirata
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Kenta Yamaji
9
  Daisuke Kodama

16
-- -- -- --
-- 1 -- --
  Jack Debreczeni
10
  Yusuke Aramaki

21
-- -- -- --
1 -- -- --
  Nobutaka Ubutaka
11
  Yasunari Isoda
-- -- -- --
-- 11 1 --
23
  SongGi Park
12
  Noriaki Nakazuru
-- -- -- --
1 -- -- --
  Masaki Fujisaki
13
  Masanobu Suefuji

20
-- -- -- --
3 -- -- --
18
  Lomano Lemeki
14
  Kenji Hayata
-- -- -- --
3 -- -- --
  Aidan Toua
15
  Katsura Yoshida
-- -- -- --
REPLACEMENTS
-- -- -- --
3
  Kiminori Moto
16
  Kotaro Nakao

9
-- -- -- --
1 -- -- --
2
  Yoki Takeuchi
17
  Takahiro Oyama

2
-- -- -- --
-- -- -- --
14
  Naoki Motomura
18
  Takehiro Kitsuki

4
-- -- -- --
-- -- -- --
5
  Gideon Johannes Stegmann
19
  Yuuki Yamada

7
-- -- -- --
-- -- -- --
8
  Masaki Kondo
20
  Takuya Shima

13
-- -- -- --
1 -- -- --
1
  Shota Takizawa
21
  Tomohiro Syokai

10
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Hisayoshi Ito
22
 
-- -- -- --
12
  Ji Yoon Koo
23
 

Action Player name Minute
Score
Minute Player name Action
 Aidan Toua
01' 5 - 0
 SongGi Park
01' 7 - 0
 Goki Amano
04'
 Lomano Lemeki
09' 12 - 0
 SongGi Park
09' 14 - 0
 SongGi Park
10' 17 - 0
 Pasuka Mapakaitolo
21' 22 - 0
 SongGi Park
21' 24 - 0
24 - 5 24'
 Wataru Obara
 Aidan Toua
27' 29 - 5
 SongGi Park
27' 31 - 5
 Masaki Fujisaki
29' 36 - 5
 SongGi Park
29' 38 - 5
 Aidan Toua
34' 43 - 5
 SongGi Park
34' 45 - 5
Ziun Gu

Kiminori Moto
41'
41'
Daisuke Kodama

Kotaro Nakao
 Lomano Lemeki
43' 50 - 5
 Goki Amano
45' 55 - 5
 SongGi Park
45' 57 - 5
 Lomano Lemeki
48' 62 - 5
 SongGi Park
48' 64 - 5
Goki Amano

Yoki Takeuchi
49'
51'
Koki Sato

Takahiro Oyama
Lomano Lemeki

Naoki Motomura
51'
51'
Masato Ura

Takehiro Kitsuki
51'
Michiro Takai

Yuuki Yamada
 Nobutaka Ubutaka
51' 69 - 5
 SongGi Park
51' 71 - 5
Rudolph Gerhardus Snyman

Gideon Johannes Stegmann
54'
Pasuka Mapakaitolo

Masaki Kondo
54'
Syori Koshida

Shota Takizawa
56'
61'
Masanobu Suefuji

Takuya Shima
Kenta Yamaji

Hisayoshi Ito
63'
 Yoki Takeuchi
63' 76 - 5
 SongGi Park
63' 78 - 5
 Shota Takizawa
66' 83 - 5
 SongGi Park
66' 85 - 5
SongGi Park

Ji Yoon Koo
67'
74'
Yusuke Aramaki

Tomohiro Syokai
 David Milo
80' 90 - 5
 Jack Debreczeni
80' 92 - 5
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY