It's rugby

 
Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game

Japan
Saturday 8 December 2018 - 03h30
40 - 36
 Hino Red Dolphins  Coca-Cola Red Sparks
Try
A.Pulu (11')
A.Parker (23')
G.Kaka (37')
T.Kizu (40')
L.Moli (50')
K.Ozawa (63')
Conversion
S.Someyama (11',23',37',40',50')
Card
L.Moli (67')
Try
J.Tupe (32',77')
K.Soejima (43',59')
D.Hollinshead (75')
Conversion
J.Marshall (32')
T.Yoshizawa (43',75',77')
Penality goal
J.Marshall (18')
Card
J.Marshall (40')
Game detail  Statics
Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
-- -- -- --
20
  Yuichi Hisatomi
1
  Elone Takitaki

17
-- -- -- --
1 -- -- --
22
  Takeshi Kizu
2
  Atsuro Nakamura

19
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Pauliasi Manu
3
  Yasuo Saruwatari

22
-- -- -- --
-- -- -- --
  Tsuyoshi Murata
4
  Yusaku Kuwazuru
-- -- -- --
1 -- -- --
  Liaki Moli
5
  Mark Abbott
-- -- -- --
1 -- -- --
  Ash Parker
6
  Masakazu Toyota

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Takamichi Sasaki
7
  Solomon King

20
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Ryosuke Chifu
8
  Joe Tupe
-- -- -- 2
-- -- -- --
  Norifumi Hashimoto
9
  Shota Egashira

21
-- -- -- --
-- 5 -- --
  Shigenori Someyama
10
  Dan Hollinshead
-- -- -- 1
-- -- -- --
16
  Syogo Shinoda
11
  Kameli Ravavou Soejima
-- -- -- 2
1 -- -- --
  Augustine Pulu
12
  Junshi Yamakita

16
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Syou Kataoka
13
  James Marshall
-- 1 1 --
1 -- -- --
  Kazuto Ozawa
14
  Kohei Ishigaki
-- -- -- --
1 -- -- --
21
  Gillies Kaka
15
  Taichi Yoshizawa
-- -- 3 --
REPLACEMENTS
-- -- -- --
11
  Yasuki Hayashi
16
  Yoshitsumi Shimora

12
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Reo Murakami
17
  Tomohiro Tanaka

1
-- -- -- --
-- -- -- --
13
  Kakeru Yamamichi
18
  Shuhei Kawashita

6
-- -- -- --
-- -- -- --
8
  Akihiro Fujita
19
  Nathan Vella

2
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Masakazu Nagano
20
  Naoto Osashima

7
-- -- -- --
-- -- -- --
15
  Rene Ranger
21
  Hisanori Mimata

9
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Yuki Go
22
  Masahiro Hibino

3
-- -- -- --
Action Player name Minute
Score
Minute Player name Action
 Augustine Pulu
11' 5 - 0
 Shigenori Someyama
11' 7 - 0
7 - 3 18'
 James Marshall
 Ash Parker
23' 12 - 3
 Shigenori Someyama
23' 14 - 3
14 - 8 32'
 Joe Tupe
14 - 10 32'
 James Marshall
 Gillies Kaka
37' 19 - 10
 Shigenori Someyama
37' 21 - 10
40'
 James Marshall
 Takeshi Kizu
40' 26 - 10
 Shigenori Someyama
40' 28 - 10
41'
Junshi Yamakita

Yoshitsumi Shimora
Syogo Shinoda

Yasuki Hayashi
41'
28 - 15 43'
 Kameli Ravavou Soejima
28 - 17 43'
 Taichi Yoshizawa
46'
Elone Takitaki

Tomohiro Tanaka
 Liaki Moli
50' 33 - 17
 Shigenori Someyama
50' 35 - 17
Pauliasi Manu

Reo Murakami
51'
54'
Masakazu Toyota

Shuhei Kawashita
Syou Kataoka

Kakeru Yamamichi
57'
35 - 22 59'
 Kameli Ravavou Soejima
60'
Atsuro Nakamura

Nathan Vella
60'
Solomon King

Naoto Osashima
 Kazuto Ozawa
63' 40 - 22
64'
Shota Egashira

Hisanori Mimata
Ryosuke Chifu

Akihiro Fujita
64'
 Liaki Moli
67'
Yuichi Hisatomi

Masakazu Nagano
67'
Gillies Kaka

Rene Ranger
74'
40 - 27 75'
 Dan Hollinshead
40 - 29 75'
 Taichi Yoshizawa
77'
Yasuo Saruwatari

Masahiro Hibino
Takeshi Kizu

Yuki Go
77'
40 - 34 77'
 Joe Tupe
40 - 36 77'
 Taichi Yoshizawa
Copyright 2004-2019 SARL IT'S RUGBY