Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...

Game

Japan
Sunday 15 January 2012
52 - 23
 Kobelco Steelers  Honda Heat

Game detail

T C P D C Players List Players List C D P C T
STARTERS
-- -- -- --
18
  Hisateru Hirashima
1
  Tomohiro Nishigaki

22
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Takeshi Kizu
2
  Takashi Tanaka
-- -- -- --
-- -- -- --
  Hiroshi Yamashita
3
  Nozomu Fujita

21
-- -- -- --
1 -- -- --
  Shoji Ito
4
  Atsushi Tsukamoto
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Yu Shimizu
5
  Hayden Triggs
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Daiki Hashimoto
6
  Koji Nakata

18
-- -- -- --
1 -- -- --
  Josh Blackie
7
  Naoto Yamane

19
-- -- -- --
1 -- -- --
  Pasuka Mapakaitolo
8
  Manabu Kawazoe
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Takashi Sato
9
  Yang Young Hun
-- -- -- --
-- 4 -- --
22
  Peter John Grant
10
  Yosuke Matsui

17
-- -- -- --
2 -- -- --
  Yoshikazu Ohashi
11
  Taihei Ueda
-- -- -- --
1 2 -- --
  Daisuke Yamamoto
12
  Kaito Morikawa

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Fraser Anderson
13
  Bryce Robins
-- -- -- 2
1 -- -- --
19
  Yusuke Hamashima
14
  Tapuosikoto Pongi
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kenji Shomen
15
  Joe Gardener

20
-- 2 -- --
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY